باسم رب الشهداء
ای جانباز
و ای برادر رزمنده
تو یادگار روزهای عشق و حماسه ای
خاطرات مجسم سالهائی که درهای آسمان به روی عاشقان باز بود
و فرشتگان در آسمان زمین مشغول گلچینی بودند.

یاد و خاطره ایثارگران دفاع مقدس را گرامی می داریم.هدیه به دوست ارزشمند و گرانمایه ام سردار خیبر حاج مجید مه آبادی پور رزمنده و جانباز سال های عشق و ایثار

سردار خیبر حاج مجید مه آبادی پورسردار خیبر حاج مجید مه آبادی پور

برچسب ها : حاج مجید ، مجید مهابادی پور ، مجید مه آبادی پور ، مجید مهابادی ،  ,