شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ داشتم براي چندمين بار حکايت سيد عبدالکرم پينه دوز را ميخواندم که به حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالي فرجه الشريف گفته بود: "اگر يک روز شما را نبينم دق ميکنم"و اينکه ما امام مان را نمي بينيم و هيچ عين خيالمان نيست! داشتم فکر ميکردم چه بي حوصله ام اين روزهاآنقدر که گاه به خودم نهيب ميزنم نکند دعاي فرج خواندنم از روي عادت شده باشد و صدقه دادنها و سلام هايم بدون روح و نفس. بي حال و حوصله ام اين روزها
بي حال و حوصله ام اين روزها... مرتضي ميگفت پنجشنبه برويم شاه عبدالعظيم زيارت. امسال هنوز فرصت نشده که برويم هرچند با وضعيت من بعيد است بشود. *دلم کربلا ميخواهد... کربلا...*
*ابرار*
:(
دلم کربلا ميخواهد... کربلا...
تسبیح دیجیتال
مهدي فداي مهدي عج
رتبه 0
0 برگزیده
492 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
مهدي فداي مهدي عج عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top