شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ جان خود در ره "اولاد علي" مي بازيم همچو "مالك" به "عدوان علي" مي تازيم اي كه گويي كه خلايق ز "ولي" خسته شدند كوري چشم تو بر "سيد علي" مي نازيم
طوفان چي ؟ ..
تو (آ.سيدعلي آقا) به ما جرأت طوفان دادي
ساعت ویکتوریا
مهدي فداي مهدي عج
رتبه 0
0 برگزیده
492 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
مهدي فداي مهدي عج عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top