شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ امتحان دارم فردا ولي اصن نمي تونم بخونم نمي دونم چه مرضيه تا ميام دو کلوم بخونم ياد حرم ارباب مي افتم ياد حرامي ها ، ياد زجر و شمر و حرمله خودم را با چيزهاي ديگه سرگرم مي کنم نه درس مي خونم و نه قبول مي شم منتظر جواب اعزامم يعني اگر جواب بدن واي خداي من يعني ميشه فدايي ارباب بشم؟ .... فکرم کار نمي کنه !!!!!


polly
93/4/6
شما دعا کنيد!!
ان شالله هر چي خدا صلاح براتون ببينه همون ميشه
polly
به نظر من وظيفه تون في الحال درس خوندنه...
شايد درس خوندن برام وظيفه باشه و بخونم ولي يه عمر بايد پشيموني بکشم به سوريه اعزام که نشدم انشاءالله اينجا رام بدن
polly
اين دنيا قطعا هدف نيست. وقتي اجر اين دو کار مساويه حسرت براي چي؟
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
مهدي فداي مهدي عج
رتبه 0
0 برگزیده
492 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
مهدي فداي مهدي عج عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top